Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai ทำไงดี! โดนผีโลลิหลอกซะแล้ว ซับไทย ตอนที่ 1-12

Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai ทำไงดี! โดนผีโลลิหลอกซะแล้ว

Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai ทำไงดี! โดนผีโลลิหลอกซะแล้ว  เรื่องราวความน่ารักของ ผีสาวตัวน้อยที่เป็นกังวลเมื่อฟุชิฮาระซึ่งเป็นทาสของบริษัทต้องทำงานจนถึงเที่ยงคืนผีน้องจึงพยายามทำให้เธอกลับบ้านโดยแกล้งพูดว่า “ออกไปเดี๋ยวนี้~”

ทำไงดี! โดนผีโลลิหลอกซะแล้ว ซับไทย ตอนที่ 1

ทำไงดี! โดนผีโลลิหลอกซะแล้ว ซับไทย ตอนที่ 2

ทำไงดี! โดนผีโลลิหลอกซะแล้ว ซับไทย ตอนที่ 3

ทำไงดี! โดนผีโลลิหลอกซะแล้ว ซับไทย ตอนที่ 4

ทำไงดี! โดนผีโลลิหลอกซะแล้ว ซับไทย ตอนที่ 5

ทำไงดี! โดนผีโลลิหลอกซะแล้ว ซับไทย ตอนที่ 6

ทำไงดี! โดนผีโลลิหลอกซะแล้ว ซับไทย ตอนที่ 7

ทำไงดี! โดนผีโลลิหลอกซะแล้ว ซับไทย ตอนที่ 8

ทำไงดี! โดนผีโลลิหลอกซะแล้ว ซับไทย ตอนที่ 9

ทำไงดี! โดนผีโลลิหลอกซะแล้ว ซับไทย ตอนที่ 10

ทำไงดี! โดนผีโลลิหลอกซะแล้ว ซับไทย ตอนที่ 11