Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 1-16

Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ตำนานลั่วหยาง

Feng Qi Luoyang: Shen Ji Shaonian ในยุคอู่โจว บูเช็กเทียนได้ส่งเสริมให้มีระบบการสอบคัดเลือกขุนนางแต่ดันไปขัดขวางผลประโยชน์ของขุนนางหัวโบราณอย่างรุนแรงพวกเขาจึงเตรียมการขัดขวางไม่ให้บูเช็กเทียนขึ้นครองบัลลังก์ แล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นต่อจากนี้ ตัวเอกเผยคุนมาถึงเมืองเทพเจ้าลั่วหยางและต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในแผนการของชิงชุนเต่า แต่ในที่สุดแผนการใหญ่ครั้งนี้ก็พังทลายลงด้วยความผิดพลาด

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 1

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 2

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 3

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 4

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 5

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 6

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 7

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 8

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 9

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 10

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 11

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 12

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 13

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 14

Luoyang (Anime) ตำนานลั่วหยาง ซับไทย ตอนที่ 15