Duck Duck Goose (2018) ดั๊ก ดั๊ก กู๊ส ซับไทย จบแล้ว

Duck Duck Goose (2018) ดั๊กดั๊กกู๊ส

เรื่องย่อดั๊กดั๊กกูกูสแตน   ของควาที่ต้องดูประจำปีของวันเริ่มต้นจะใกล้เข้ามาทุกทีเจ้าเขยรักอิสระได้รับที่นั่งไปไหนไม่ได้และได้ดูแลลูกเป็ดทางสองตัวอนิปี 2018การประกาศครั้งนี้เขาจะสามารถผ่านไปได้แค่ไหน ..

Duck Duck Goos e (2018) ดั๊กดั๊กกู๊ส